Profiel Max van Aerschot

Max van Aerschot, architect urbanist

"Ruimte is een heilig goed. Als je ziet hoe snel de wereld verstedelijkt, is dat angstaanjagend. Architecten nemen met hun ontwerpen schaars wordende ruimte in. Dat moet dan ook weloverwogen gebeuren. Een architect dient verantwoording te kunnen afleggen over wat hij maakt. Duurzaam  generatieoverstijgend, is essentieel."

Hij omschrijft zichzelf als een laatbloeier. 40 jaar was Max van Aerschot toen hij in 1991 zijn eigen bureau startte. Hij wilde eerst ontdekken waar zijn mogelijkheden en interesses lagen door te reizen en ervaring op te doen als zelfstandige architect.
Max van Aerschot werd in 1952 geboren in Haarlem als zoon van een beroepsmilitair. Hij groeide op in Den Haag en keerde op zijn zestiende terug naar zijn geboortestad. Al vroeg was hij gefascineerd door de kunst van het bouwen. Uit zijn kindertijd herinnert hij zich een fietstocht naar Haarlem. Over de Wilhelminastraat reed hij de stad binnen. "Die deftige straat met zijn herenhuizen maakte een onvergetelijke indruk op mij. Het was zo'n imposante entree." Decennia later, nadat hij de HTS had afgrond en zijn kandidaats Bouwkunde aan de TH in Delft behaalde, speelde de omgeving van de Wilhelminastraat wederom een belangrijke rol in zijn leven.
Begin jaren tachtig stond hij aan de wieg van de verbouwing van de voormalige jongensschool tot muziektempel Het Patronaat. Max van Aerschot richtte in 1981 de stichting Miles and Miles op en realiseerde samen met legendarische new-wave bands pop met theaterelementen. De symbiose van muziek en ruimte heeft hem altijd begeesterd. "Net als muziek moet architectuur gelaagd zijn en verschillende emoties oproepen. Gebouwen waarin emoties verwerkt zijn, spreken veel meer aan."

Historisch perspectief
Tijdens zijn afstuderen in '89 aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam bleef het gebied rondom de Wilhelminastraat hem boeien. Hij maakte een stedenbouwkundig plan voor het Raaksgebied, destijds een blinde vlek aan de rand van het beschermd stadsgezicht. Mede dankzij deze studie kreeg Max van Aerschot de opdracht om het districts- en regiokantoor van de  ING Bank te ontwerpen. Het gebouw, op het snijpunt van de Leidsevaart en de Wilhelminastraat, werd bij de oplevering bekroond tot nieuw monument voor de stad, en ontving hij de erepenning van de Vereniging Haerlem.
Zijn eenmanszaak groeide uit tot een gerenommeerd bureau aan de Jansstraat. Inmiddels heeft Max van Aerschot vele projecten op zijn naam staan. Kenmerkend voor al zijn ontwerpen is het respect voor ruimte en de historie van elke plek. "Voordat ik tot een ontwerp kom, ga ik op zoek naar de geschiedenis van de lokatie. Een gebouw dient functioneel te zijn, maar een architect hoort eerbied te hebben voor de plaats waar het komt." Stadsplattegronden, topografie, archeologie en gemeentearchief materiaal maken onderdeel uit van zijn speurtocht naar de 'genius loci'. Naast zijn werkzaamheden als architect is Max van Aerschot als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem/TU-Delft en publiceert hij in vak- en cultuurmagazines.

Stadsbouwmeester
Op 1 maart 2008 is Max van Aerschot begonnen als stadsbouwmeester van de gemeente Haarlem. De benoeming komt onder meer voort uit zijn grote betrokkenheid bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en zijn beeldbepalende en spraakmakende ontwerpen en plannen voor de historische binnenstad en het cultureel- en industrieel erfgoed. Een ander aspect dat als basis dient voor veel van zijn ontwerpen is het fenomeen zwaartekracht. In zijn studietijd raakte hij gebiologeerd door de vergelijking tussen ontwerpprocessen en de groei van planten. "Ik beschouw gebouwen als cellen. Het begint met een kiem die zich wortelt in de bodem en omhoog komt. Boven de grond gaat de plant het gevecht aan met de zwaartekracht. Pas wanneer de plant sterk genoeg is, maakt hij zich los van het maaiveld om in alle vrijheid zijn uiteindelijke vorm aan te nemen. Het principe van groei en zwaartekracht probeer ik dikwijls in mijn architectuur zichtbaar te maken."Adres

  Jansstraat 53
2011 RV Haarlem
 

Telefoon

023 5316419

E-mail

max@vanaerschot.nl